Det är naturligt för oss att skydda miljön

Att minska CO2 -utsläppen samtidigt som vi tillverkar reparationslacker av högsta kvalitet är en utmaning vi gärna tar oss an. Vårt namn och och vår logga står ju inte bara för hög kvalitet utan även för socialt ansvar.

Bläddra för att ta reda på mer om principen.

34x
179t
Auto
Stele

Sedan vi introducerade våra Eco Balance produkter har vi sparat cirka 5352 ton koldioxid. Det motsvarar 51.100.417 km!*


*BASF product carbon footprints are calculated following general standards for life cycle assessment and product carbon footprints. The product carbon footprints are assessed cradle to gate, i.e. without CO2 emissions caused during product application and end-of-life treatment. Our product carbon footprint data is based on assumptions and approximations valid at the time of data collection. For more information, please visit https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/quantifying-sustainability/product-carbon-footprint.html Eco Balance products contribute to reducing the use of fossil resources and reducing the CO2 emissions via the biomass balance approach. For our biomass balance products, 100% of the feedstock required for these products have been replaced by renewable resources. All our Eco balance products are certified according to the RedCert² standard. (BASF certification number REDcert²-929-35346515). For more information, please visit https://www.redcert.eu. When reference is made to CO2 savings per traveled kilometer, a standard CO2 emission of 95 grams per travelled car kilometer is assumed. Here you can find more information about BASF’s biomass balance approach: https://www.basf.com/en/bmb

Bläddra för att ta reda på mer om principen.

Papagei Bild
Oil Dose Fill
Oil Dose Fill
Oil Dose
Oil Arm
Oil Tower
Oil Tower line
Oil Tower line
Oil Arm
Oil Tower
Oil Tower line
Oil Tower line
Star
Star
Star
Star
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
Tree Top
Tree Top
Tree Ttunk
Tree Ttunk
Pipe Mouth
Pipe Mouth
Star
Star
Star
Star
Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut
Machine line
Machine line
Machine line
Machine indicator
Balls
Liquid
Liquid
Empty cans
full cans
Liquid
Liquid
Palet floor
Palet
Palet Shadow
Palet Shadow
Palet Shadow
Palet Shadow
Palet Shadow
Fabric floor
Fabric
Fabric smoke
Fabric cloud
Fabric cloud
Fabric cloud
Fabric truck
Fabric truck
Fabric truck
Fabric truck
Fabric truck
Fabric TüV
Flower
Flower
Stars

Billacker består huvudsakligen av fossila resurser, bland annat naftalen.

Bläddra för att ta reda på mer om principen.

Oil Dose Fill
Oil Dose Fill
Oil Dose
Oil Arm
Oil Tower
Oil Tower line
Oil Tower line
Oil Arm
Oil Tower
Oil Tower line
Oil Tower line
Star
Star
Star
Star
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud

Billacker består huvudsakligen av fossila resurser, bland annat naftalen.

Oil Dose Fill
Oil Dose Fill
Oil Dose
Tree Top
Tree Top
Tree Ttunk
Tree Ttunk
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud

Metoden innebär att vi kan ersätta en andel av de fossila resurserna i BASF:s produktion med förnyba.

Star
Star
Star
Star
Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut
Machine line
Machine line
Machine line
Machine indicator
Balls
Liquid
Liquid
Empty cans
full cans
Liquid
Liquid

Metoden innebär att vi kan ersätta en andel av de fossila resurserna i BASF:s produktion med förnyba.

Palet floor
Palet
Palet Shadow
Palet Shadow
Palet Shadow
Palet Shadow
Palet Shadow

Andelen biomassa fördelas sedan matematiskt till vissa kommersiella produkter enligt en certifierad metod.

Fabric floor
Fabric
Fabric smoke
Fabric cloud
Fabric cloud
Fabric cloud
Fabric truck
Fabric truck
Fabric truck
Fabric truck
Fabric truck

Det innebär att ditt köp direkt påverkar procentandelen helt förnybara resurser som går in i vår produktion.

Fabric floor
Fabric
Fabric smoke
Fabric cloud
Fabric cloud
Fabric cloud
Fabric TüV
Flower
Flower
Stars

Detta övervakas och garanteras av en oberoende aktör: den tyska tekniska kontrolltjänsten RedCert2.

34x
179t
Auto
Stele

Sedan vi introducerade våra Eco Balance produkter har vi sparat cirka 5352 ton koldioxid. Det motsvarar 51.100.417 km!*


*BASF product carbon footprints are calculated following general standards for life cycle assessment and product carbon footprints. The product carbon footprints are assessed cradle to gate, i.e. without CO2 emissions caused during product application and end-of-life treatment. Our product carbon footprint data is based on assumptions and approximations valid at the time of data collection. For more information, please visit https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/quantifying-sustainability/product-carbon-footprint.html Eco Balance products contribute to reducing the use of fossil resources and reducing the CO2 emissions via the biomass balance approach. For our biomass balance products, 100% of the feedstock required for these products have been replaced by renewable resources. All our Eco balance products are certified according to the RedCert² standard. (BASF certification number REDcert²-929-35346515). For more information, please visit https://www.redcert.eu. When reference is made to CO2 savings per traveled kilometer, a standard CO2 emission of 95 grams per travelled car kilometer is assumed. Here you can find more information about BASF’s biomass balance approach: https://www.basf.com/en/bmb

Bläddra för att ta reda på mer om principen.

Upptäck en metod för reparationslackering som skonar miljön.

34x
179t
Auto
Stele

Sedan vi introducerade våra Eco Balance produkter har vi sparat cirka 5352 ton koldioxid. Det motsvarar 51.100.417 km!*


*BASF product carbon footprints are calculated following general standards for life cycle assessment and product carbon footprints. The product carbon footprints are assessed cradle to gate, i.e. without CO2 emissions caused during product application and end-of-life treatment. Our product carbon footprint data is based on assumptions and approximations valid at the time of data collection. For more information, please visit https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/quantifying-sustainability/product-carbon-footprint.html Eco Balance products contribute to reducing the use of fossil resources and reducing the CO2 emissions via the biomass balance approach. For our biomass balance products, 100% of the feedstock required for these products have been replaced by renewable resources. All our Eco balance products are certified according to the RedCert² standard. (BASF certification number REDcert²-929-35346515). For more information, please visit https://www.redcert.eu. When reference is made to CO2 savings per traveled kilometer, a standard CO2 emission of 95 grams per travelled car kilometer is assumed. Here you can find more information about BASF’s biomass balance approach: https://www.basf.com/en/bmb

Upptäck en metod för reparationslackering som skonar miljön.