Å beskytte miljøet er vår forpliktelse

Å redusere CO2-utslipp samtidig som vi produserer bilreparasjonsprodukter av høy kvalitet er en utfordring vi tar på strak arm. Vårt navn og logo står ikke bare for topp kvalitet, men også for samfunnsansvar.

Bla for å lese mer om prinsippet

34x
179t
Auto
Stele

Vi har allerede spart omtrent 5352 tonn CO2 siden vi lanserte våre Eco Balance produkter. Dette tilsvarer 51,100,417 km!*


*BASF product carbon footprints are calculated following general standards for life cycle assessment and product carbon footprints. The product carbon footprints are assessed cradle to gate, i.e. without CO2 emissions caused during product application and end-of-life treatment. Our product carbon footprint data is based on assumptions and approximations valid at the time of data collection. For more information, please visit this page. Eco Balance products contribute to reducing the use of fossil resources and reducing the CO2 emissions via the biomass balance approach. In BASF’s biomass balance approach, renewable raw materials are used as raw materials when manufacturing primary chemical products and are fed into the production Verbund. The proportion of bio-based raw materials is then arithmetically assigned to certain sales products according to a certified method. For our biomass balance products, 100% of the feedstock required for these products (chemical product only / excluding packaging material) have been replaced by renewable resources. All our Eco Balance products are independently certified according to the RedCert² standard. (BASF certification number REDcert²-929-35372286). For more information, please visit this page. When reference is made to CO2 savings per traveled kilometer, a standard CO2 emission of 95 grams per travelled car kilometer is assumed. Here you can find more information about BASF’s biomass balance approach on this page.

Bla for å lese mer om prinsippet

Papagei Bild
Oil Dose Fill
Oil Dose Fill
Oil Dose
Oil Arm
Oil Tower
Oil Tower line
Oil Tower line
Oil Arm
Oil Tower
Oil Tower line
Oil Tower line
Star
Star
Star
Star
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
Tree Top
Tree Top
Tree Ttunk
Tree Ttunk
Pipe Mouth
Pipe Mouth
Star
Star
Star
Star
Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut
Machine line
Machine line
Machine line
Machine indicator
Balls
Liquid
Liquid
Empty cans
full cans
Liquid
Liquid
Palet floor
Palet
Palet Shadow
Palet Shadow
Palet Shadow
Palet Shadow
Palet Shadow
Fabric floor
Fabric
Fabric smoke
Fabric cloud
Fabric cloud
Fabric cloud
Fabric truck
Fabric truck
Fabric truck
Fabric truck
Fabric truck
Fabric TüV
Flower
Flower
Stars

Billakk består hovedsaklig av fossile ressurser som for eksempel nafta.

Bla for å lese mer om prinsippet

Oil Dose Fill
Oil Dose Fill
Oil Dose
Oil Arm
Oil Tower
Oil Tower line
Oil Tower line
Oil Arm
Oil Tower
Oil Tower line
Oil Tower line
Star
Star
Star
Star
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud

Billakk består hovedsaklig av fossile ressurser som for eksempel nafta.

Oil Dose Fill
Oil Dose Fill
Oil Dose
Tree Top
Tree Top
Tree Ttunk
Tree Ttunk
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud

Denne metoden lar oss erstatte en del av de fossile ressursene med fornybare ressurser i BASF Production Verbund.

Star
Star
Star
Star
Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut Machine nut
Machine line
Machine line
Machine line
Machine indicator
Balls
Liquid
Liquid
Empty cans
full cans
Liquid
Liquid

Denne metoden lar oss erstatte en del av de fossile ressursene med fornybare ressurser i BASF Production Verbund.

Palet floor
Palet
Palet Shadow
Palet Shadow
Palet Shadow
Palet Shadow
Palet Shadow

Andelen biomasse tilordnes deretter matematisk til visse kommersielle produkter i henhold til den sertifiserte metoden.

Fabric floor
Fabric
Fabric smoke
Fabric cloud
Fabric cloud
Fabric cloud
Fabric truck
Fabric truck
Fabric truck
Fabric truck
Fabric truck

Dette betyr at ditt kjøp direkte påvirker prosentandelen av de totale fornybare ressursene som mates inn i vår produksjon.

Fabric floor
Fabric
Fabric smoke
Fabric cloud
Fabric cloud
Fabric cloud
Fabric TüV
Flower
Flower
Stars

Og dette overvåkes og garanteres av den uavhengige, tyske organisasjonen RedCert2.

34x
179t
Auto
Stele

Vi har allerede spart omtrent 5352 tonn CO2 siden vi lanserte våre Eco Balance produkter. Dette tilsvarer 51,100,417 km!*


*BASF product carbon footprints are calculated following general standards for life cycle assessment and product carbon footprints. The product carbon footprints are assessed cradle to gate, i.e. without CO2 emissions caused during product application and end-of-life treatment. Our product carbon footprint data is based on assumptions and approximations valid at the time of data collection. For more information, please visit this page. Eco Balance products contribute to reducing the use of fossil resources and reducing the CO2 emissions via the biomass balance approach. In BASF’s biomass balance approach, renewable raw materials are used as raw materials when manufacturing primary chemical products and are fed into the production Verbund. The proportion of bio-based raw materials is then arithmetically assigned to certain sales products according to a certified method. For our biomass balance products, 100% of the feedstock required for these products (chemical product only / excluding packaging material) have been replaced by renewable resources. All our Eco Balance products are independently certified according to the RedCert² standard. (BASF certification number REDcert²-929-35372286). For more information, please visit this page. When reference is made to CO2 savings per traveled kilometer, a standard CO2 emission of 95 grams per travelled car kilometer is assumed. Here you can find more information about BASF’s biomass balance approach on this page.

Bla for å lese mer om prinsippet

Les mer om miljøvennlig reparasjonslakkering av biler.

34x
179t
Auto
Stele

Vi har allerede spart omtrent 5352 tonn CO2 siden vi lanserte våre Eco Balance produkter. Dette tilsvarer 51,100,417 km!*


*BASF product carbon footprints are calculated following general standards for life cycle assessment and product carbon footprints. The product carbon footprints are assessed cradle to gate, i.e. without CO2 emissions caused during product application and end-of-life treatment. Our product carbon footprint data is based on assumptions and approximations valid at the time of data collection. For more information, please visit this page. Eco Balance products contribute to reducing the use of fossil resources and reducing the CO2 emissions via the biomass balance approach. In BASF’s biomass balance approach, renewable raw materials are used as raw materials when manufacturing primary chemical products and are fed into the production Verbund. The proportion of bio-based raw materials is then arithmetically assigned to certain sales products according to a certified method. For our biomass balance products, 100% of the feedstock required for these products (chemical product only / excluding packaging material) have been replaced by renewable resources. All our Eco Balance products are independently certified according to the RedCert² standard. (BASF certification number REDcert²-929-35372286). For more information, please visit this page. When reference is made to CO2 savings per traveled kilometer, a standard CO2 emission of 95 grams per travelled car kilometer is assumed. Here you can find more information about BASF’s biomass balance approach on this page.

Les mer om miljøvennlig reparasjonslakkering av biler.